Hvorfor bruke AddSecure Smart Grids for å digitalisere elnettet?

Er elnettet ditt en analog gjenlevning i en digital verden? Det trenger ikke være så vanskelig å velge riktig vei videre.

Dette er AddSecure School Safety

Når sekundene teller er du totalt avhengig av en pålitelig kommunikasjonskanal.

Hvordan sørge for at skolen er trygg?

Skolesikkerhet er et bredt felt. Det inkluderer alle tiltak for å bekjempe trusler mot mennesker og eiendom i utdanningsmiljøer – fra brann og innbrudd til slagsmål mellom elever, emosjonell vold, hærverk, gjengaktivitet, narkotikasalg og til og...

Hvorfor (og hvordan) Østfold oppdaterte heisalarmene sine

Svaret involverer nedlagte telefonlinjer og noen irriterte vaktmestere.

Er det farlig å digitalisere strømnettet?

Når kritiske systemer havner på nett, blir angrepsflaten naturlig nok større. Her er det du må se opp for når du skal gjøre strømnettet smart.

De 3 vanligste grunnene til strømbrudd

Hyppige strømbrudd og nedetid kan skade omdømmet ditt som netteier. Hva er de vanligste synderne (og er de mulige å unngå)?

Hvordan komme i gang som smart kommune?

Det finnes noen vanlige fallgruver du burde unngå. Visste du for eksempel at smart teknologi faktisk burde være andreprioriteten din?

5 tips for å effektivisere drift av bygninger

Drift av offentlige og private bygg kan fort bli dyrt om ikke du tenker smart. Hvordan kan du redusere det nødvendige arbeidet, samtidig som du holder energiutgiftene lave?

Slik løser AddSecure ditt ukjente problem med heisalarm

Heisalarmene dine kan være offline uten at du vet det. Problemet ligger i skjæringspunktet mellom analog og digital teknologi.

12 tips for økt brannsikkerhet

En av de verste tingene vi mennesker kan bli utsatt for er brann. En brann får ofte katastrofale følger, derfor må vi redusere risikoen maksimalt. Her er 12 tips for å øke brannsikkerheten i et av de viktigste stedene i verden, nemlig hjemmet: