10 tips for å sikre smarte byer

Vi skaper smarte byer for å gjøre livet enklere for innbyggerne. Derfor er det viktig å ikke bare beskytte byene, men til syvende og sist dem som bor der.

smarte byer_addsecure.jpg

Smarte byer krever intelligent beskyttelse. Men mangelen på veldefinerte sikkerhetsstandarder og reguleringer kan gjøre teknologien bak smarte byer til store og uforutsette utfordringer.

Smarte byer skapes jo for å møte behovene til innbyggerne, men vi har sett at teknologien fort havner under angrep.

LES OGSÅ: Er bygningen din utsatt for hacking? 

Abonner på bloggen

Det er alltid riktig å tenke sikkerhet

Derfor har vi noen råd:

 1. Sørg for kvalitetsinspeksjon av løsningene. Bruk benchmarks for å oppdage sikkerhetshull som datalekkasjer, deler som ligger åpent for publikum, vedlikeholdsprosedyrer og autentisering av brukere.
  LES OGSÅ: Menneskelige feil er den største trusselen mot IoT-sikkerhet
 2. Etabler et responsteam i nærområdet som er klare for å håndtere avvik. For å kunne utføre motreaksjoner ved angrep, må systemene kunne gjenopprettes raskt, og det krever kjennskap til sensitivity reporting, patching og sharing class security practices.
  LES OGSÅ: Smartere byer krever også smartere sikkerhet
 3. Sørg for å følge leverandørens anbefalinger når det gjelder oppdatering av software og firmware. Oppdateringene må leveres på en sikker måte.
 4. Planlegg i detalj rundt enhetenes «holdbarhetsdato», og balanser investeringer med TCO. Ellers kan det få store konsekvenser når enhetene ikke lenger støttes av leverandøren.
 5. Alltid behandle data med personvern og integritet i bakhodet, for å beskytte brukerne. Sensitiv informasjon bør anonymiseres om det noensinne skal publiseres åpent. Sørg for at du vet hvor dataen er lagret, delt, og hvordan adgangen til den er begrenset. Ha en backup-strategi, slik at du kan gjenopprette dataen om noe skulle skje.
 6. Krypter, autentiser, og reguler kommunikasjon og adgangskanaler. Sterk kryptering som hindrer tyvlytting, avbryting og modifisering av data burde være en del av selve løsningen. Smart sikkerhet betyr kraftige autentiseringsmekanismer som flerfaktor-innlogging, tidsbegrensede éngangspassord og god kontroll på hvem som har adgang, samt å raskt kunne fjerne adgangstillatelser ved for eksempel tap av nettbrett.
  LES OGSÅ: Slik får du kontroll på enhetene dine med Link Manager
 7. Begrens angrepsflatene!
 8. Sørg for å ha muligheten til å overkjøre løsningene manuelt, for å kunne opprettholde en viss grad av tjenestene ved avvik.
 9. Design et system som tolererer avvik, ved å bruke teknikker for strømforsyning, software, hardware og kommunikasjon som lar tjenestene fortsette selv om noe skulle gå galt. De vil kunne oppleve svakere respons eller ytelse, men ikke gå totalt ut av funksjon.
 10. Sørg for kontinuitet i basistjenester, og definer eksakte og forskjellige regler for forskjellige tjenester. Slik sørger du for effektivitet i både gjennomføring og kostnader.

 

Smarte byer er bygget rundt smart teknologi. Urban funksjonalitet må balanseres med smarte beskyttelsesmetoder. Det er alltid riktig å tenke sikkerhet.

New Call-to-action

smarte byer

Mats Genberg, Salgssjef IoT Sverige

Av Mats Genberg, Salgssjef IoT Sverige

Mats har mange års erfaring innen forretningsutvikling og salg fra IT-bransjen og Internet of Things (IOT). Mats er ansvarlig for den svenske salgsorganisasjonen i AddSecure og motiveres til å hjelpe kundene med å forbedre IT-sikkerheten i sine miljøer.
false
smarte byer_addsecure