Per-Martin Hedström, Produktsjef

Dette er AddSecure School Safety

Når sekundene teller er du totalt avhengig av en pålitelig kommunikasjonskanal.

Hvordan sørge for at skolen er trygg?

Skolesikkerhet er et bredt felt. Det inkluderer alle tiltak for å bekjempe trusler mot mennesker og eiendom i utdanningsmiljøer – fra brann og innbrudd til slagsmål mellom elever, emosjonell vold, hærverk, gjengaktivitet, narkotikasalg og til og...