Digital heisalarmkommunikasjon i Østfold fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune jobber mot å bli en smart kommune, og etter å ha oppgradert mange av eiendommene med automatisert og fjernbetjent energistyring, ble alarmkommunikasjonen et logisk neste skritt.

På heisalarmsiden var det dog litt å rydde opp i. Ikke bare var det snakk om en rekke forskjellige alarmleverandører og serviceavtaler, men selv varslingssystemet manglet både plan og oversikt over hvilke beskjeder som gikk hvor.

I dette caset får du lese mer om smarte byer og kommuner, og ikke minst hvordan Østfold fylkeskommune jobber med å bli smarte. 

Skjermbilde 2018-05-29 kl. 09.07.43

Bruk av smart teknologi handler også om effektivisering av de mange små komplikasjonene forbundet med drift. 

  • Følg med i moderniseringen og digitaliseringen av teknologien
  • Oppgrader utdaterte og analoge kommunikasjonsløsninger
  • Sørg for at varslingssystemer fungerer 
  • Samkjør alt på en løsning på en felles plattform

Fyll ut skjema for å motta kundecaset