Hva er IoT - "The Internet of Things"?

Av Henrik Hjelte, Produktsjef IoT, 07.06.17 |

Del:

Du har sikkert hørt om the Internet of Things, og er kanskje klar for å satse på det. Men hva innebærer det egentlig, og hvordan kan det hjelpe din bedrift?

Iot-moln (2).jpg
IoT - Internet of Things er at klær, kjøretøy, gatebelysning, industrielle maskiner - det vil si det aller meste, kobles til internet. 

LES OGSÅ: 5 grunner til å velge Link

Med smarttelefonen har vi allerede klart å praktisk talt koble alle mennesker opp til internett. Internet of Things er det som skjer når vi har gjort det samme med alt annet. Klær, kjøretøy, gatebelysning, industrielle maskiner – det aller meste vil snart kunne kobles på nett.

Tingene utstyres med sensorer for å hente data, og kan kommunisere både med mennesker og seg imellom. Sistnevnte er for mange kjent som maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M), og brukes også ofte som synonym for IoT. Dette åpner for helt nye muligheter for utveksling av informasjon, og Gartner spår at allerede innen 2020 vil det selges en million IoT-enheter i timen.

LES OGSÅ: Dette snakket vi om på SecTech-messen 2017

 

Hva kan det brukes til?

Alt som er koblet til IoT-nettet kan dele informasjon i sanntid. Det betyr at mye tidkrevende menneskelig arbeid snart blir overflødig. Allerede finnes det smarthus som automatisk kan tilpasse varme og belysning, og vi nærmer oss selvkjørende biler som kan kommunisere med infrastruktur og andre biler for å automatisere en sikker trafikkflyt.

Vi kan tenke oss mange andre muligheter i fremtiden. For privatpersoner kan vi se for oss helseapplikasjoner rundt håndleddet som automatisk kaller dem inn til legetime om noe er galt (et eksempel på såkalt e-helse), eller vannrør som kontakter reparatør av seg selv om de springer lekk. For bedrifter kan for eksempel logistikk totalt automatiseres og lagre kan bestille og sende ut varer uten menneskelige bidrag.

 

Faremomenter

Som med all ny teknologi er det dessverre også her en slange i paradiset. Når alt er koblet til internett, kan plutselig alt også bli gjenstand for angrep på infrastruktur, eller tyveri av sensitiv informasjon. IoT er for nyttig til å la det være, og dessuten har vi ennå til gode å se noen bremse teknologiens fremgang fordi den kan føre med seg visse ulemper.

For at IoT skal nå sitt fulle potensial må brukerne føle seg trygge på at deres løsninger er sikre, og at personlige opplysninger ikke kommer på avveie. Det er altså all mulig grunn til å ta sikkerheten på alvor.

IoT_uttrykk_no

IoT

Henrik Hjelte, Produktsjef IoT

Av Henrik Hjelte, Produktsjef IoT

Henrik har 10 års erfaring med sikkerhet og sikker kommunikasjon fra Stanley Security og AddSecure. Han er ansvarlig for AddSecure Link, en sikker plattform for IOT-kommunikasjon. Henrik jobber for å forbedre sikkerheten i IOT, og for å sikre at alle enheter kommunisere med hverandre på en trygg måte.
false