Hvorfor (og hvordan) Østfold oppdaterte heisalarmene sine

Svaret involverer nedlagte telefonlinjer og noen irriterte vaktmestere.

5 tips for å effektivisere drift av bygninger

Drift av offentlige og private bygg kan fort bli dyrt om ikke du tenker smart. Hvordan kan du redusere det nødvendige arbeidet, samtidig som du holder energiutgiftene lave?

Slik løser AddSecure ditt ukjente problem med heisalarm

Heisalarmene dine kan være offline uten at du vet det. Problemet ligger i skjæringspunktet mellom analog og digital teknologi.