WEBINAR: SIKKERT SYSTEM – TRYGG SKOLE

addsecure_school_safety_illustration

I dette forhåndsinnspillte webinaret ser vi nærmere på hvordan fremtidens trygge skole kan fungere.

For enhver skole er elevenes sikkerhet viktigere enn noe annet. AddSecure tilbyr tjenester som øker sikkerheten i scenarier som ulykker, brann, angrep og evakuering. Et sikkerhetssystem bestående av manuelle og automatiske alarmer og sikkerhetstiltak, utgjør grunnlaget for optimal krisehåndtering - med rask spredning av informasjon og instruksjoner til ansatte, studenter, sikkerhetsansvarlige og/eller alarmmottak.

Systemet samler inn alle typer alarmer, for så å spre instruksjoner og informasjon ut til forskjellige mottakere. Vårt system kombinerer det eksisterende alarmsystemet, som f.eks. varsler om brann, innbrudd og/eller systemdriftsmeldinger, med manuelle alarmer. Ved hjelp av en bærbar personalarm, mobilapp eller touchskjermer kan handlingsplaner og sikkerhetstiltak aktiveres umiddelbart ved en hendelse.

Uansett scenario kan AddSecure Skolesikkerhet:

  • Informere om posisjon til en valgt gruppe mottakere
  • Sende informasjon til et utvalg av informasjonsskjermer (CiS)
  • Varsle eksterne alarmmottak
  • Endre/styre sikkerhetsnivå i for eksempel adgangssystemer

Varmt velkommen!


Foreleser: Per-Martin Hedström, Produktsjef

Seminaret holdes på svensk.